Relax, compare personal loans online

Category Archives: Artikler

Hvor mye kan jeg låne?

De fleste banker tilbyr forbrukslån opptil 500 000 kr. Hvor mye akkurat du kan få tilbud om, er avhengig av en rekke ulike faktorer. Bankene kontrollerer hvor høy årsinntekt du har, hvem din arbeidsgiver er, din sivilstatus, om har du bil og andre relevante forhold. Bankene vil gi deg et lånetilbud på bakgrunn av denne [..] Les »

Hva kan få renten på blancolån til å gå opp?

Et blancolån er et annuitetslån uten sikkerhet, som avhengig av låneavtalen vil ha en valgfri nedbetalingstid på inntil 15 år. Et annuitetslån er en type lån som betales ned med like store terminbeløp helt til lånebeløpet er innfridd. Dette innebærer at i starten av nedbetalingen vil avdragsdelen være liten og rentedelen stor, men etter hvert [..] Les »

Kan banken si opp lånet mitt?

Når du har gått gjennom en lang låneprosess og fått innvilget lån fra banken din, er det ikke slik at prosessen er over. Etter at lånet er innvilget og brukt, er det tid for å vise banken at de gjorde korrekt i å godta søknaden din. Det gjelder å holde seg til bankens vilkår. Når [..] Les »

7 måter å redusere din gjeld på

Noen ganger ender man opp med en uoverskuelig mengde skyld, og man ser ikke veien ut av uføret. Andre ganger har man en stor mengde gjeld som man egentlig bare trenger å organisere og administrere best mulig. Uansett hvorfor du ønsker en bedre oversikt og måter å redusere gjelden på, så kan vi anbefale noen [..] Les »

Skattefradrag på lån

Alle som har lån i en bank i Norge og som skatter til Norge får skattefradrag på lånene sine. Ikke alle er like oppdaterte på hva dette har å si for økonomien sin. Når du har lån har du også krav på et skattefradrag. Få vet egentlig hvor mye dette egentlig er snakk om. I [..] Les »

Selvangivelse

Alle som har skattepliktig inntekt eller skattepliktig formue skal levere selvangivelse. Plikten til å levere selvangivelse gjelder uansett om du er fullt eller begrenset skattepliktig. I begynnelsen av april i året etter inntektsåret får du tilsendt en forhåndsutfylt selvangivelse fra skattemyndighetene. Du må selv kontrollere om de opplysningene som står der, stemmer med opplysningene i [..] Les »

Spare for barna

De fleste ønsker å spare for barna sine, slik at dem har en bedre økonomi når dem flytter at av barndomshjemmet. Dette kan være sparing for utdannelse eller til den første boligen. Dette er blitt viktigere for flere, da kravet til egenandel ved boligkjøp økte fra 10 til 15 prosent 1. januar 2012. Og med [..] Les »

Skattefrie naturalytelser

Alle naturalytelser (frynsegoder) er i utgangspunktet skattepliktige for mottaker, men det er gitt fritak for enkelte ytelser. Skatteplikt for arbeidstaker medfører arbeidsgiveravgiftsplikt for arbeidsgiver, og motsatt, skattefritak for arbeidstaker medfører arbeidsgiveravgiftsfritak for arbeidsgiver. Fordelen med fri bolig er skattepliktig, med mindre skatteyter er pendler og ville hatt fradragsrett for betalt husleie ved ligning. Fri kost [..] Les »

Merverdiavgift og Trygdeavgift

Det finnes flere typer skatter i Norge, og den ene som vi alle betaler hver gang vi kjøper en vare eller tjeneste er merverdiavgift, også kjent som moms. Dette er en generell skatt på verdien av en vare eller tjeneste som omsettes i Norge. I Norge i 2012 er den generelle satsen for merverdiavgift 25%. [..] Les »

Tips på hvordan man håndterer inkassokrav

Har du pådratt deg så mye gjeld at du har problemer med å overholde dine betalingsforpliktelser, så er det viktig at du tar kontakt med dem du skylder penger, for å prøve å få til en annen nedbetalingsordning. Gjør du ikke det og velger å la være å betale innen fristen, så kan den du [..] Les »

Meny