Hva kan få renten på blancolån til å gå opp?

Thorvald Mansen - Forfatter

Et blancolån er et annuitetslån uten sikkerhet, som avhengig av låneavtalen vil ha en valgfri nedbetalingstid på inntil 15 år. Et annuitetslån er en type lån som betales ned med like store terminbeløp helt til lånebeløpet er innfridd.

Dette innebærer at i starten av nedbetalingen vil avdragsdelen være liten og rentedelen stor, men etter hvert vil det bli omvendt – der avdragsdelen blir større og rentedelen mindre. Dersom renten endres på et annuitetslån, vil et nytt terminbeløp bli regnet ut ifra den nye rentesatsen og hvor lang tid det er igjen av nedbetalingsplanen. Dette kan virke litt komplisert, men det er det slettes ikke.

Dersom renten endres på et annuitetslån, er det nesten som om lånet begynner på nytt. Du vil fortsatt ha samme nedbetalingstid som avtalt, og det nye beløpet vil bli regnet ut på grunnlag av den nye renten og hvor lang tid du har igjen. Det vil si at det er selve terminbeløpet som endres, og ikke resten av nedbetalingsplanen. Ettersom summen av renter og avdrag skal være konstant i et annuitetslån, vil en renteendring påvirke avdraget. Betalingen blir da forskjøvet mellom renter og avdrag. Til forskjell fra serielån, vil du hele tiden ha like terminbeløp (så lenge renten ikke endrer seg).

Hvorfor endrer renten seg?

Dersom du er heldig kan renten holde seg lik gjennom hele nedbetalingsprosessen av ditt blancolån, og da vil du ha forutsigbarhet rundt dine terminbeløp helt fra starten av. Men det kan selvfølgelig oppstå en renteendring, som kan gjøre at dine terminbeløp blir enten større eller mindre – ettersom summen av renter og avdrag skal være konstant. Dersom renten går opp vil banken være pålagt å opplyse deg om dette før eventuell endring, men dersom renten går ned kan de ofte gjennomføre dette uten å avklare med deg først. Bankene og dermed rentene vil følge Norges Banks renteendringer, og kan dermed gå opp eller ned for eksempel ved et nytt år.

Hva er billigst av serielån og annuitetslån?

Serielån og annuitetslån er to ulike typer lån, og det kan finnes fordeler og ulemper ved begge typene. Mens et annuitetslån vil gi deg faste terminbeløp som ikke endres over tid (dersom renten forblir den samme), vil serielån være «dyrere» i starten og etter hvert ha mindre terminbeløp. Ved annuitetslån betaler du mye mindre avdrag i starten, noe som kan gjøre at det virker som en dyrere løsning. Men sannheten er at dette innebærer at du låner mer penger over tid, og dermed betaler litt mer i året enn på et serielån. Så lenge renten forblir den samme, er det liten forskjell i pris ved de to alternativene.

Oppsummering

Et blancolån er et annuitetslån uten sikkerhet, som i motsetning til serielån har faste terminbeløp gjennom hele nedbetalingsprosessen. Dette kan være gunstig for god oversikt og forutsigbarhet for økonomien akkurat som å samle dyre lån, men innebærer at en renteendring vil endre terminbeløpet. Dette er fordi forholdet mellom rente og avdrag må være konstant. Dersom du er heldig og ikke opplever renteendringer i løpet av nedbetalingsperioden, kan dette gi god oversikt over alle terminbeløp. Men rentene kan endre seg etter Norges Bank, spesielt ved et nytt år. Du vil bli informert om eventuelle renteendringer på forhånd, og kan dermed regne ut dine nye terminbeløp ved hjelp av ulike rentekalkulatorer.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny