Tips på hvordan man håndterer inkassokrav

Thorvald Mansen - Forfatter

Har du pådratt deg så mye gjeld at du har problemer med å overholde dine betalingsforpliktelser, så er det viktig at du tar kontakt med dem du skylder penger, for å prøve å få til en annen nedbetalingsordning. Gjør du ikke det og velger å la være å betale innen fristen, så kan den du skylder penger sende kravet til inkasso. I inkassoloven finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Inkassovarsel

Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er:

  • Det skal være skriftlig og på papir
  • Fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt
  • Det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Den du skylder penger kan sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg purring på forhånd.

Når et krav er mottatt til inkasso, skal inkassobyrået sende deg en betalingsoppfordring før kravet blir sendt til rettslig inndriving. Kravene til en betalingsoppfordring er at fristen i inkassovarselet skal ha gått ut. I tillegg skal varslet blant annet være skriftlig og på papir og inneholde formuleringer om at du har 14 dager på å klage hvis du er uenig i kravet.

Hvem og hvorfor du skylder penger og hvor mye du skylder, opplysninger om størrelse på forsinkelserenten og informasjon om at det kan føre til ytterligere kostnader og rettslig inndrivning av kravet hvis du unnlater å betale. Betalingsoppfordringen skal også opplyse om retten til å kreve nemndsbehandling

Det er viktig å vite at det er du som mottaker som har risiko for postgangen. Hvis inkassobyrået kan sannsynliggjøre at varselet er sendt deg på en vanlig måte, hjelper det ikke å hevde at du ikke har mottatt inkassovarselet.

Hvis du mottar et krav du mener er feil, så er det også viktig å ta kontakt og klage. Da kan ikke saken sendes til et inkassobyrå og drevet inn gjennom ordinær inkasso, fordi saken er omtvistet. Det er alltid lurt å gjøre denne kontakten skriftlig, enten pr. mail eller ta kopi av brev før du sender det. Blir man ikke enige med den som fremmer kravet, så vil saken bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Forbrukerrådet har standard klagebrev du kan benytte hvis du ønsker å klage.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny