Hva er forbrukslån

Thorvald Mansen - Forfatter

Er lønnskontoen tom og det er lenge til lønning, og du skulle gjerne ha hatt nye møbler til boligen, pusset opp badet eller bestilt den feriereisen som du alltid har drømt om? Da kan forbrukslån i banken eller hos en finansinstitusjon være løsningen.

I motsetning til boliglån der sikkerheten ligger i boligen, billån der utlåner har salgspant i bilen, båtlån der utlåner har salgspant i båten, hyttelån der sikkerheten ligger i hytta eller andre lån der man kan stille en form for sikkerhet, så gis forbrukslån uten at utlåner krever noen form for sikkerhet og du bestemmer selv hva pengene skal benyttes til.

Med et forbrukslån kan en låne fra 5 000 kr til 600 000 kr, der tilbakebetalingstiden varier med lånebeløpet. Der man låner 25 000 kr ligger tilbakebetalingstiden vanligvis på 5 år, mens på de høye lånebeløpene ligger den på 12–15 år. De fleste banker tilbyr forbrukslån til sine kunder, men det finnes også flere finansinstitusjoner som ikke krever noe tidligere kundeforhold.

Se også fordeler og ulemper med forbrukslån.

Renter og gebyrer – forbrukslån

Siden bankene og finansinstitusjonene tar mye større risiko ved å gi et lån uten sikkerhet, er disse lånene mye dyrere enn vanlige lån. Den effektive renten, inkludert gebyrer slik som etableringsgebyr og termingebyr, kan variere fra 10% til 30%, mens det på små lånebeløp kan den effektive renten komme opp i over 50% av lånebeløpet. Dette på grunn av gebyrene.

Før innvilgning av alle forbrukslån, så blir det en foretatt en kredittsjekk, hvor banken eller finansinstitusjonen ser om den som skal låne har betalingsanmerkninger, dvs. inkassokrav og lignende de siste tre årene og hvor mye en har tjent de siste tre årene. I tillegg til dette må en ofte vise fram de siste lønnsslippene sine for å dokumentere fast inntekt. De fleste krever også at den som skal låne penger er over en viss alder, som oftest fra 20 år og opp til 25 år.

Vilkår og betingelser på forbrukslån

Vilkår og betingelser for å få innvilget forbrukslån varierer fra bank til bank og fra finansinstitusjon til finansinstitusjon, men som hovedregel følger dem disse retningslinjene:

  • Fast arbeid og lønn – Du må være i fast arbeid og ha hatt dette arbeidet i en periode. Minimumsgrensen på brutto årsinntekt varierer fra 100 000 kr – 200 000 kr, forutsatt at man ikke har for mye annen løpende gjeld fra før. Dette kan være store huslån, billån eller annet forbrukslån.
  • Alder og bosted – Minimumsalder for få innvilget forbrukslån varierer fra 20–25 år, men man kan få innvilget forbrukslån hvis man er under 20 år, forutsatt at man kan stille en form for sikkerhet, slik som kausjonist eller sikkerhet i fast eiendom. De fleste banker og finansinstitusjoner krever at du har bostedsadresse i Norge og at du har hatt dette i en periode.
  • Ingen betalingsanmerkninger – Når man søker forbrukslån, enten hos banker eller finansinstitusjoner, så krever alle banker og finansinstitusjoner at man godkjenner at det foretas en kredittsjekk. Kredittsjekk er en kontroll av økonomien til en person og når det foretas en kredittsjekk, skal den som sjekkes også få et gjenpartsbrev som forteller hvilke opplysninger som ble utlevert.

Kredittsjekk og forbrukslån

I en kredittsjekk får man opplysninger om netto inntekt, skatt og formue de tre siste årene. Andre data som legges til grunn er blant annet adressehistorikk, næringsinteresser og informasjon om heftelser på eiendom og motorvogn for å å nevne noe.

Ut i fra alle data som kredittopplysningsbyråene lager om deg, lager de en analyse for å fortelle den som bestiller en kredittsjekk hvor stor sannsynlighet det er for at det skal oppstå betalingsmislighold i et kundeforhold. Har du fått betalingsanmerkning, så skal den bli strøket innen ett år etter at du har gjort opp for deg.

Betalingsanmerkninger skal uansett strykes innen utgangen av det kalenderåret de blir tre år gamle. Flere selskaper driver med kredittopplysning. De mest kjente i Norge er Experian (tidligere CreditInform), Lindorff og Dun & Bradstreet.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny