Hvor mye kan jeg låne?

Thorvald Mansen - Forfatter

De fleste banker tilbyr forbrukslån opptil 600 000 kr. Hvor mye akkurat du kan få tilbud om, er avhengig av en rekke ulike faktorer. Bankene kontrollerer hvor høy årsinntekt du har, hvem din arbeidsgiver er, din sivilstatus, om har du bil og andre relevante forhold. Bankene vil gi deg et lånetilbud på bakgrunn av denne informasjonen. Har du annen gjeld, påvirker også dette lånetilbudet. Samlet lån, inklusivt boliglånet, er for deg med høy inntekt fem ganger årsinntekten, mens du får kun 1–1,5 ganger inntekten om du tjener lite.

Du kan selv sjekke hvor mye du kan låne flere steder. De fleste banker har egne lånekalkulatorer på sine hjemmesider. Her kan du legge inn dine egne opplysninger, så beregner kalkulatoren hvor mye du kan anta å låne i denne banken. Lånekalkulatorene er ikke alltid spesifikt rettet mot forbrukslån, men beregningsmetoden bør være den samme som for andre typer lån. Finansportalen tilbyr også en kalkulator og her kan du legge inn hvor mye du kan betale per måned og rentesats, så får du vite hvor stort lån du klarer å betjene.

Bankenes krav

De ulike bankene har forskjellige krav til aktuelle lånekunder, men alle banker har aldersgrenser for låntakere. Den laveste aldersgrensen er 18 år, men noen banker krever at låntakeren er 25 år. Det kan også være store ulikheter når det gjelder bankenes krav til årsinntektens størrelse. Enkelte banker vil kreve at du tjener minimum kr 250 000 i året, samt at du kan dokumentere dette med de tre siste måneders lønnsslipp. Andre banker krever bare at du har en form for fast inntekt.

Betalingshistorikk

En svært viktig faktor for å få forbrukslån er at du kan vise til en god betalingshistorikk. De aller fleste lån vil bli avvist dersom du har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Om du har en av delene, bør du ordne opp i disse sakene før du søker lån. Mulige unntak er banker som låner deg penger til å refinansiere gammel gjeld. Noen vil også kunne gi deg lån om du kan stille sikkerhet i eiendom eller har en kausjonist som er villig til å hjelpe deg.

Låne mer?

Du trenger å refinansiere lånene, men trenger mer penger enn du har blitt tilbudt, kan du også søke lån i en annen bank. Banker vurderer informasjonen du gir dem etter ulike kriterier. Det kan være gode muligheter for at en annen bank beregner lånet på en annen måte, noe som kanskje fører til at du får tilbud om et høyere lån der. Dersom du ønsker lån på mer enn 500 000 kr, må du som regel kunne vise til sikkerhet i eiendeler, samt sterk og stabil inntekt.

Vær realistisk

Det er stor konkurranse blant bankene som tilbyr forbrukslån. Dette er en fordel for deg som kunde, men det er viktig å passe på at du ikke tar deg vann over hodet. Med så stor konkurranse er det lett å låne mer enn du burde. Pass nøye på at du klarer å betjene lånet dersom privatøkonomien skulle bli strammere i fremtiden. De fleste forbrukslån har høye renter, ofte helt opp mot 20 %. Dette fordi det er lån uten sikkerhet, og bankene sikrer seg gjennom høye rentesatser.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny