Lær mer om risiko og avkastning på aksjer

Thorvald Mansen - Forfatter

Risiko og avkastning er nært knyttet sammen. En investering med lav risiko, altså en mer eller mindre sikker investering, gir også lav avkastning normalt sett. En sparekonto på en bank gir lav rente samtidig som det er umulig å tape penger. Selvfølgelig kan inflasjonen gjør at kjøpekraften din reduseres, men du er alltid garantert å få summen du satte inn tilbake. I denne artikkelen vil du få nyttig informasjon som du kan bruke hvis du lurer på å kjøpe aksjer.

Risiko med aksjer

En aksje er en andel i et selskap. Prisen av en aksje multiplisert med alle aksjene, er altså den totale verdien av selskapet. Prisen på aksjen er i sin tur avhengig av hvor bra selskapet går. En positiv utvikling er, i hvert fall i teorien, at verdien av selskapet øker. Da vil du få en positiv utvikling av verdien på din investering.

Å eie en aksje er imidlertid forbundet med noen risikoer. Først og fremst har vi den spesifikke risikoen for selskapet. Det kan f.eks. gjøre dårlige forretninger og tape penger. En ny ledelse har kanskje ikke tillit i markedet. En lansering av et nytt produkt kan mislykkes. I tillegg er det risiko for at selskapet pådrar seg mye gjeld, så kalt finansiell risiko.

I tillegg til det har vi markedsrisikoen. Du har sikkert lagt merke til at nesten alle aksjer går ned når aksjemarkedet går ned. Det har ingenting å gjøre med at det går dårlig for kun ett selskap. Det har i stedet med at mange investorer selger i stort omfang for å flytte penger til andre investeringer.

Verktøy for å vurdere risiko og avkastning

Som du har sett er det et par faktorer å ta hensyn til når du har interesse av en spesiell aksje og bestemmer deg for å kjøpe. Å vurdere ulike risikoer er ikke det enkleste. Heldigvis er det noen enkle triks å bruke. Det gjelder å undersøke:

  • Hvilken bransje selskapet opererer i
  • Hvor spesialisert selskapet er
  • Om selskapet har en dokumentert inntjeningsevne
  • Om selskapet betaler aksjeutbytte

De to øverste faktorene handler delvis om det samme. Selskapene på aksjemarkedet har forskjellige grener. Noen selskap er svære og har forretninger innen mange ulike grener. Andre selskap er forskningselskaper eller er spesialister som kun har ett produkt eller en tjeneste. En aksje i et selskap med bred virksomhet har normalt sett lavere risiko, og derfor også lavere avkastning. Et selskap som utvikler en ny vaksine, hvis vaksinen blir godkjent, kan vokse med flere hundre prosent i løpet av ett år. Men en investering i et selskap kan imidlertid bli helt ubrukelig.

Også de to nederste faktorene henger sammen. Et selskap som tjener gode penger og kan fordele overskuddet mellom aksjonærene har en gode evne til å håndtere finansielle risikoer. Samtidig gjør fordelingen at du ikke taper så mye penger på aksjen, selv om den ville bli fanget i en generell børsnedgang.

Som du har sett er avkastning og risiko to sider av samme sak. En investering med høy risiko kan gi høy avkastning, men det kan også bety at du mister hele investeringen. En investering i et stabilt selskap gir lavere avkastning, men du får sikkert sove bedre om natten. Bestem hvilken risiko du er villig å ta før du kjøper en aksje.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny