Låna 5 000 – 20 000

Thorvald Mansen - Forfatter

Om du har lyst til å låne opptil 20 000 kroner, så vil det være fullt mulig å få pengene samme dag dersom du søker før kl. 12.00. Kreditorene behandler ofte slike søknader veldig fort. Ferratum anbefales da de har veldig lave krav og de utbetaler pengene veldig fort i motsetning til mange andre. Du finner mer informasjon om det å få større lån på dagen på forsiden.

Når det kommer til smålån så har man i Norge i dag svært mange ulike muligheter. Det finnes mange ulike firma som tilbyr lån i denne størrelsen, og det er også stor variasjon innenfor rentevilkårene man får.

Vær smart med nedbetalingen

Ofte er disse smålånene nokså ugunstige når det kommer til renter, men dette vil selvsagt variere fra bank til bank. Det er mulig å få renter ned under 10%-merket, men det er mye mer vanlig at de ligger på mellom 21 og 24%. Med slike rentesatser er det lurt å planlegge godt, slik at man har muligheten til å betale tilbake lånet så raskt som overhodet mulig. Her kan man også være litt smart når man setter opp lånevilkårene. Man får som regel ulike valgmuligheter i forhold til lånetid, og dette vil ofte ha litt innvirkning på rentesatsen. Det er ikke en god idé å velge den lengste nedbetalingstiden, men kanskje heller ikke den aller korteste dersom man ikke vet 100% sikkert at man klarer å betjene lånet.

Hvis man heller velger en lengde et sted imellom så har man muligheten til å betale inn ekstra når man klarer det, og så heller følge de vanlige avdragene dersom man ikke har noe til overs. På denne måten kan man få betalt ned lånet raskere enn hva lånetiden tilsier, noe som også sparer en for rentekostnader på sikt. Sjekk også hva det totale tilbakebetalingsbeløpet blir, så du ikke får deg et skikkelig sjokk når du ser hvor mye du har betalt inn helt til slutt.

Lånetyper

Noen banker skiller på hva lånet skal brukes til, og vil gi ulike rentesatser ut i fra dette. Skal du for eksempel bruke lånet til å samle opp og betale av flere ulike smålån så vil dette gi en annen rentesats enn et lån som skal benyttes til en ferietur. Her lønner det seg rett og slett å undersøke litt rundt, slik at man får en god oversikt over hva som finnes av tilbud. For de aller minste lånebeløpene kan man også sjekke ut om det kan være like gunstig med et kredittkort.

Dette betyr selvsagt at man må være forsiktig i fremtiden, slik at man ikke bruker det for mye. Er man dog forsiktig og betaler inn kredittbeløpene før forfall kan man faktisk slippe unna renter helt, og på den måten spare mye penger. Igjen er det viktig at man setter seg inn i de faktiske betingelsene slik at man kan ta riktig beslutning.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny