Selvangivelse

Thorvald Mansen - Forfatter

Alle som har skattepliktig inntekt eller skattepliktig formue skal levere selvangivelse. Plikten til å levere selvangivelse gjelder uansett om du er fullt eller begrenset skattepliktig. I begynnelsen av april i året etter inntektsåret får du tilsendt en forhåndsutfylt selvangivelse fra skattemyndighetene. Du må selv kontrollere om de opplysningene som står der, stemmer med opplysningene i de kontrolloppgaver som du har mottatt fra arbeidsgivere, banker og andre. Du må også endre de opplysninger som ikke er riktige og legge til formue, inntekter og fradrag som ikke er forhåndsutfylt.

Er du lønnstaker eller pensjonist, kan du, dersom opplysningene i den forhåndsutfylte selvangivelsen er korrekte og fullstendige, la være å levere selvangivelsen. Dette regnes som stille aksept. Dersom opplysningene ikke er korrekte/fullstendige, må du gjøre endringer og deretter levere selvangivelsen. Du kan levere selvangivelsen på papir til skattekontoret eller over internett på skatteetaten.no (http://www.skatteetaten.no).

Selvangivelser som ikke er levert innen fristen, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp. Lønnstakere og pensjonister får ikke tilleggsskatt for ikke å ha levert selvangivelse innen fristens utløp. Man kan også søke om utsettelse av levering av selvangivelse. Da får man maks 1 måneds utsettelse.

To typer selvangivelser

Det lages to typer selvangivelser. Personlige skattytere får enten tilsendt Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister eller Selvangivelse for næringsdrivende mv. Hvilken type selvangivelse du får, avgjøres av hva slags inntekt du har hatt i det foregående året.

Fradrag

Like viktig som å kontrollere at de forhåndsutfylte beløpene på inntektssiden er riktige, er å kontrollere at du får de fradragene du har rett på. Noen av fradragspostene er forhåndsutfylte, andre må du føre opp selv. Dette kan være at du på grunn av jobbsituasjonen siste året har pendlet og har krav på pendlerfradrag, som er et fradrag du får for overnatting utenfor hjemmet på grunn av arbeid. Du har krav på fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker.

Du kan foreta fradrag for gjeldsrenter, enten pengene er lånt i bank, arbeidsgiver eller fra private lånegivere (for eksempel familiemedlemmer). Du kan også trekke fra omkostninger ved opptak av lån, og etableringsgebyr. Er du 33 år eller yngre og har BSU-konto, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp.

Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. Du må også ha så høy inntekt at skatten er stor nok til å trekke BSU-fradrag. Hvis du ikke har så høy inntekt, faller fradraget bort.

Av andre fradrag som er viktig å passe på er foreldrefradrag (kostnader for stell og pass av barn). Dette gjelder hvis barnet er under 11 år. Eksempler på slike utgifter er utgifter til privat dagmamma (som betaler skatt), barnehage og skolefritidsordning.

Du kan også ha krav på fradrag for ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser. Har du i løpet av året blitt enslig og har omsorgen for barn under 18 år, har du krav på ligning i skatteklasse 2.

Husk det er bedre å føre opp et fradrag for mye og få avslag, enn ikke å føre det opp.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny