Skattefradrag på lån

Thorvald Mansen - Forfatter

Alle som har lån i en bank i Norge og som skatter til Norge får skattefradrag på lånene sine. Ikke alle er like oppdaterte på hva dette har å si for økonomien sin.

Når du har lån har du også krav på et skattefradrag. Få vet egentlig hvor mye dette egentlig er snakk om. I denne artikkelen får du svar på det viktigste du bør vite om skattefradrag på dine lån.

Skattefradrag på alle typer lån

2023: 22%

Alle som har lån til en norsk bank og som skatter til Norge har krav på skattefradrag på rentene til disse lånene. Dette gjelder uansett hva slags lån det er, for eksempel forbrukslån og boliglån. Jo mer man har betalt i renter, jo mer fradrag får du i kroner og ører. Fradraget var i 2014 på 28 prosent, 2015 har denne satsen blitt satt ned til 27% og i 2021 er denne skattebesparelsen 22%, . Har du betalt 10.000 kroner i renter vil du få et skattefradrag på 2.700 kroner. Dette kalles gjeldsrenter og føres inn i en egen post på selvangivelsen din. Det er altfor få som sjekker om disse tallene faktisk stemmer før de leverer selvangivelsen, men nå som du faktisk vet prosentsatsen så bør du også starte kontrollen av disse tallene for å se om alt stemmer. Hvor mye du har betalt i renter på lånene dine får du også oversikt over når du mottar årsrapporten fra banken. Hvis du finner en feil og endrer beløpet på selvangivelsen må du forvente at skatteetaten kommer til å be om dokumentasjon på endringen du har gjort.

Når kommer pengene?

31. mars fikk du den elektroniske selvangivelsen fra Skatteetaten med leveringsfrist 30. april. Første pulje med skatteoppgjør kommer 22. juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober.

Øvrige fradrag

Det er ikke bare gjeldsrentene du har betalt i løpet av et år du kan kreve fradrag for. Det finnes faktisk flere utgifter på et lån du får fradrag på. Hvis du for eksempel har tatt opp et lån med høye omkostninger har du også krav på fradrag for disse. Dette kan være alt fra etableringsgebyr eller andre administrasjonsutgifter banken ber deg betale for. Har du i løpet av forrige skatteår refinansiert boliglånet ditt og banken har spurt om en ny takst på huset, kan du få fradrag på utgiftene du har hatt med dette. En takstmann er ikke gratis og da er det viktig at du tar vare på alle kvitteringer etter slike utgifter. Mange arbeidsgivere tilbyr lån til sine ansatte. Dette er også lån du får fradrag for. Det samme gjelder private lån.

Ta vare på dokumentasjonen

Det er svært viktig at du tar vare på alle kvitteringer og dokumentasjon du har hatt på utgifter rundt et lån i løpet av et år. Bruk gjerne en egen perm til dette, slik at du får samlet alt på et sted og kan føre tallene rett inn i din selvangivelse når tiden for dette er inne.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny