Skattefrie naturalytelser

Thorvald Mansen - Forfatter

Alle naturalytelser (frynsegoder) er i utgangspunktet skattepliktige for mottaker, men det er gitt fritak for enkelte ytelser. Skatteplikt for arbeidstaker medfører arbeidsgiveravgiftsplikt for arbeidsgiver, og motsatt, skattefritak for arbeidstaker medfører arbeidsgiveravgiftsfritak for arbeidsgiver.

Fordelen med fri bolig er skattepliktig, med mindre skatteyter er pendler og ville hatt fradragsrett for betalt husleie ved ligning. Fri kost og losji er skattepliktig når arbeidstaker mottar slike ytelser der hvor han skattemessig bor. Dette da arbeidstaker i de fleste tilfeller kan trekke dette av på sin egen ligning.

Gaver til ansatte

Gaver til ansatte er i utgangspunktet skattepliktige, men det finnes flere unntak. Det kan nevnes gave for tjenestetid på 25, 40, 50 eller 60 år i bedriften så lenge verdien ikke overstiger kr 8 000,-. Arbeidsgiver kan gi en gave til en verdi inntil kr 3 000,- når bedriften fyller 25 år eller et antall år som er delelig med 25, eller når mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.

Mange arbeidsgivere bruker populære frynsegoder bevisst for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Hvilke frynsegoder man synes er mest attraktive hos en arbeidsgiver varierer med alder og behov, der småbarnsforeldre som oftest har andre behov enn eldre arbeidstakere.

Betalt trening i arbeidstiden

Dette gir gevinst på alle fronter. Bedriften får sunne og friske medarbeidere som igjen fører til lavere sykefravær. Man kan ha fri trening i arbeidstiden, der den ansatte kan ta seg en joggetur i arbeidstiden.

Barnehageplass

Tilbud om barnehage for bedriftens ansatte er skattefritt etter reglene om bedriftsbarnehage. Arbeidsgiver kjøper bedriftsplasser i privateide barnehager og betingelsen for at det skal være skattefritt er at arbeidsgiver drifter eller har eierandeler og innflytelse på driften.

Full lønn ved sykdom/ svangerskapspermisjon

Folketrygden dekker opp til 6 G, noe som tilsvarer en lønn opp til 492 700 kroner, og dersom arbeidsgiver kompenserer for tapt arbeidsinntekt i denne perioden slipper man en økonomisk usikkerhet.

  • Ekstra fridager
  • Fleksibilitet – hjemmekontor
  • Datautstyr hjemme

Du kan ha arbeidsgivers datautstyr i ditt eget hjem skattefritt så lenge det er et visst «tjenestlig» behov for dette. Dette behovet kan bestå av øvelsesbruk, skriving av notater, administrere jobb-eposter og mye mer.

Etterutdanning – Ingen grense oppover for skattefritak.

Forbedret tjenestepensjonsordning – Så godt som alle bedrifter betaler de obligatoriske 2% av lønn. Hvis de i stedet betaler de maksimale 6%, utgjør merverdien for den ansatte ca 17.000 kr. av en årslønn på 500 000 kr.

Firmahytte – Feriehytte, ferieleilighet gratis som det kanskje ville ha kostet 20 000 kr. eller mer å leie for en familie i for eksempel 14 dager.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny