Spare for barna

Thorvald Mansen - Forfatter

De fleste ønsker å spare for barna sine, slik at dem har en bedre økonomi når dem flytter at av barndomshjemmet. Dette kan være sparing for utdannelse eller til den første boligen. Dette er blitt viktigere for flere, da kravet til egenandel ved boligkjøp økte fra 10 til 15 prosent 1. januar 2012.

Og med stadig økende boligpriser, så gjør dette det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet. De fleste som sparer til barna sparer hele barnetrygden og avhengig av hvilken risiko avkastning på sparebeløpet man ønsker, så er det flere måter å spare penger til barna på.

Bankinskudd

Tradisjonelt bankinnskudd er det sikreste, men også det som gir dårligst avkastning. Med dagens lave rentenivå vil avkastningen på oppsparte midler bli betydelig redusert når vi tar hensyn til både skatt og inflasjon. Dette vil si at vi i dag nesten ikke har noen økning i kjøpekraften på pengene som står plassert på en innskuddskonto, og må man i tillegg betale formueskatt blir den ytterligere redusert.

Aksjer og fond

Sparing i aksjefond eller aksjer er en langsiktig sparemåte, der fondene og aksjene følger de forskjellige børsenes utvikling. Tall viser at der bankinnskudd ville gitt en årlig avkastning på 6%, ville sparing i aksjefond eller aksjer gitt en årlig avkastning på 10%. Et annet alternativ er å dele opp sparebeløpet i en del som går inn i banken og resterende i et aksjefond eller aksjer.

Skal du kjøpe aksjefond til barna dine, så bestem deg for hvor stort beløp du ønsker å spare og hvor hyppig du ønsker å bli trukket. Finn ut hvilke aksjefond du skal spare i og kontakt banken eller en forvalter for å bli kunde. Start deretter en spareavtale med månedlige trekk.

Satser du på tradisjonelt bankinnskudd så er det viktig å spare i foreldrenes navn. Sparer du i barnets navn, og barnet er under 18 år, vil overformynderiet overta kontrollen med pengene når samlet sparebeløp kommer over 75.000 kroner. Du slipper også å tenke på formuesgrensen som gjelder når barna skal studere.

For mye i formue gjør nemlig at stipendet fra Lånekassen blir avkortet. En risiko ved å spare i eget navn, er at pengene inngår i boet dersom foreldrene skiller seg eller en av foreldrene dør. Vær derfor tydelig med å merke kontiene i nettbanken eller skriv en avtale.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny